Kommunikatsioonide läbiviikude täitmine

Kommunikatsioonide läbiviikude täitmine

Vastavalt tuleohutuseeskirjade nõudeid (siseministri määrus 30.03.2017 , number 17), tuleohutuse tagamiseks hoone jaotatakse tuletõkkesektsioonideks selliselt, et tulekahju ühes tuletõkkesektsioonis põhjustaks võimalikult vähe ohtu hoonele, inimestele, varale või keskkonnale ning kahju piirduks selle tuletõkkesektsiooniga, milles tulekahju alguse sai.

Kahjustused peaksid piirduma tulekahju algusega. Erinevate kommunikatsionide süteemide paigaldamisel (elekter, vesi, küte, kanalisatsioon, ventilatsioon, tehnoloogilised süsteemid) on ohustatud tuletõkkesektsioonide terviklikkus.
Kommunikatsioonide läbivikude täitmine (tuletõkketööd) eesmärk on terviklikkuse taastamine tuletõkkesektsioonidesse ning takistades tule ja suitsu levikut tagada inimeste elu ja tervise ohutus, vara ja keskkonna säilimine.

Tuletõkketööde tegemisel kasutatakse spetsiaalseid, sertifitseeritud materjale, mida kasutatakse vastavalt tootja antud materjalidele antud juhistele ja nõuetele selle objektii tuleohutusprojekt.