HOOLDUS

Hooldame järgmised süsteemid

☑ Tulekahjusignalisatsioon (ATS)

☑ Tuleohutusautomaatika (TOA)

☑ Suitsueemaldussüsteemid (SE)

☑ Valve – ja videovalvesüsteemid (SE)

☑ Läbipääsusüsteemid (LP)

☑ Helindussüsteemid

☑ Andmesidesüsteemid

☑ Fonosüsteemid

☑ Elektrikäit (EL)

☑ Turvavalgustus (TV)